• Blue (stek lekko obsmażony z każdej strony – mięso w środku surowe i ciepłe).
  • Rare (słabo wysmażony) – mięso czerwone w środku z rozpoczętym procesem ścinania białka, czerwone ‘krwiste osocze’.
  • Medium rare – mięso w środku zmienia kolor na jaskrawo czerwone, a osocze delikatnie brunatnieje.

  • Medium (średnio wysmażony) – osocze po naciśnięciu jest już brunatnawe, mięso jeszcze bardziej jędrne.
  • Medium Well (dobrze wysmażony) osocze jest już brunatne i jest go mało. Kolor mięsa przechodzi z jaskrawego w brunatne.
  • Well done (bardzo dobrze wysmażony) – mięso brunatne – bez śladu osocza